30.11.2009
Ś.p. Julian Baranowski 1949-2009

27 listopada pożegnaliśmy Juliana Baranowskiego - pracownika Archiwum Państwowego w Łodzi, autora i redaktora wielu publikacji poświęconych historii łódzkich Żydów, m.in. opublikowanych w ostatnim czasie Kroniki getta łódzkiego oraz albumu Getto łódzkie 1940-1944.

Pogrzeb Juliana Baranowskiego

Centrum Badań Żydowskich we współpracy z instytucjami łódzkimi i zagranicznymi przygotowuje księgę pamiątkową o dziejach społeczności żydowskiej w Łodzi poświęconą Julianowi Baranowskiemu. Publikację przewidziano na 2010 rok.


18.11.2009
Wżarł się we mnie ból... Próby literackie Abrama Cytryna

17 listopada ukazała się na rynku publikacja Wżarł się we mnie ból... Próby literackie Abrama Cytryna. W jej przygotowanie zaangażowani byli pani Lucie Cytryn-Bialer, siostra Abrama Cytryna, Krystyna Radziszewska z Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ, Ewa Wiatr z Centrum Badań Żydowskich UŁ oraz Dariusz Leśnikowski z Katedry Dramatu i Teatru UŁ.

Abram Cytryn

Abram Cytryn

Relację ze spotkania oraz zdjęcia można znaleźć na stronie lokalnej prasy.


15.10.2009
Grant na projekt badawczy dla Centrum Badań Żydowskich

Na uroczystym spotkaniu środowiska akademickiego z władzami samorządowymi Centrum Badań Żydowskich wraz z Katedrą Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych otrzymało od władz miejskich grant na projekt badawczy "Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi". 

Przyznanie grantu

grant

Projekt będzie realizowany w latach 2009-2010, jego rezultatem będzie bogato ilustrowana publikacja zawierająca m.in. informacje na temat genezy, liczebności i roli jaką odgrywały wspólnoty wyznaniowe w historii miasta.


2.10.2009
Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto 1941-1944. Księga pamięci


Zapraszamy na promocję książki Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto 1941-1944, która odbędzie się 13 października o godz. 16.00 w sali kominkowej Pałacu Biedermana (Łódź, ul. Franciszkańska 1/5).

Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto

Pierwsza tak dokładka publikacja poświęcona Żydom deportowanym z Berlina do getta łódzkiego jest rezultatem pracy polsko-niemieckiego zespołu, w którego skład wchodzili również pracownicy Centrum Badań Żydowskich - Adam Sitarek i Michał Trębacz. 


31.08.2009
Getto łódzkie / Litzmannstadt Getto 1940-1944

Instytut Pamięcia Narodowej Oddział w Łodzi we współpracy z pracownikami Centrum Badań Żydowskich oraz Archiwum Państwowego w Łodzi opublikował album zdjęć z getta łódzkiego. 

Album prezentuje ponad 300 zdjęć ilustrujących Zagładę łódzkich Żydów. Fotografie poprzedzone zostały szerokim wprowadzeniem historycznym ukazującym kontekst tragicznych wydarzeń z lat 1940-1944. Zdjęcia znajdujące się w albumie zostały wyselekcjonowane z ogromnego zbioru materiałów ikonograficznych zachowanych w zbiorach instytucji zagranicznych i polskich. Część z nich Czytelnicy będą mogli zobaczyć po raz pierwszy.

„Album Getto łódzkie/Litzmannstadt Getto 1940–1944 jest próbą unaocznienia i przywrócenia pamięci o najbardziej tragicznym okresie historii Żydów w Łodzi i jednocześnie najważniejszym wydarzeniu w XX-wiecznej społecznej historii miasta. W świadomości zbiorowej Polaków ofiary Zagłady - tysiące ludzi odizolowanych od świata i poddanych eksterminacji - na ogół funkcjonują bezimiennie.  Zgromadzone w albumie fotografie przywracają niektórym spośród nich tożsamość. Pokazują także warunki, w jakich przyszło im żyć, pracować, uczyć się, bawić i umierać. Powstał z nich przejmujący niemy film o śmierci i nadziei” (ze wstępu S. M. Nowinowskiego).

Getto łodzkie / Litzmannstadt Getto

Informacje na temat albumu można znaleźć na stronach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej. 


11.05.2009
“Between Imperiality and Nation-State: Jewish Participation in East-Central European Communal Autonomous Administration, 1918–1939“

W dniach 4-5 maja 2009 r. w Instytucie Simona Dubnowa w Lipsku odbyły się międzynarodowe warsztaty poświęcone udziałowi Żydów w samorządach miejskich Europy Środkowo-Wschodniej pt: “Between Imperiality and Nation-State: Jewish Participation in East-Central European Communal Autonomous Administration, 1918–1939“. Wzięli w nich udział badacze z Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Izraela i Węgier. Centrum Badań Żydowskich reprezentował Michał Trębacz, który wygłosił referat: Bund representatives in Lodz city council
Wszystkie wygłoszone na konferencji referaty ukażą się drukiem w 2010 r.

Michal Trebacz in Simon Dubnow Institute

Michal Trebacz in Simon Dubnow Institute

Więcej informacji na temat warsztatów znaleźć można na stronie Instytutu Simona Dubnowa.


05.05.2009
Wizyta prof. Jakuba Goldberga

Wczoraj mieliśmy ogromną przyjemność gościć prof. Jakuba Goldberga, łodzianina, wybitnego badacza historii Żydów w Polsce XVI-XVIII w. związanego z Uniwersytetem Łódzkim, doktora honoris causa uniwersytetów w Warszawie i Jerozolimie, aktualnie emerytowanego profesora Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Prof. Goldberg po raz pierwszy od 42 lat przekroczył próg Instytutu Historii UŁ, swojego dawnego miejsca pracy. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że mogliśmy towarzyszyć profesorowi w tak ważnej dla niego chwili.

Na zaproszenie dr Sławomira Nowinowskiego prof. Goldberg wziął udział w spotkaniu ze studentami oraz pracownikami Instytutu Historii UŁ.

prof. Jakub Goldbergprof. Jakub Goldbergprof. Jakub Goldberg


15.02.2009
Bundism.net

bundism.net

Michał Trębacz - pracownik Centrum Badań Żydowskich został członkiem sieci skupiającej badaczy Żydowskiej Partii Robotniczej "Bund". Zapraszamy do zapoznania się z profilem Michała oraz ze stroną Bundism.net.


01.02.2009
Świadkowie nieznanych historii

Centrum Badań Żydowskich zaprasza do oglądania programu publicystyczno-historycznego Waldemara Wiśniewskiego "Świadkowie nieznanych historii". Tematem programu było Litzmannstadt getto. Goścmi prowadzącego Romana Graczyka byli: dr Jacek Walicki (CBŻ UŁ), Adam Sitarek (CBŻ UŁ, Instytut Pamięci Narodowej) oraz Julian Baranowski (Archiwum Państwowe w Łodzi).

Swiadkowie nieznanych historii

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej łódzkiego oddziału Telewizji Polskiej.

Emisję progamu odbędzie się w niedzielę 8 lutego o godzinie 18:30 na antenie TVP 3.


Zobacz archiwum aktualności: 2010, 2009, 2008


Copyright ©2005-2011 | Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Żydowskich / University of Lodz, Center for Jewish Research | email: judaica(at)uni.lodz.pl