30.11.2010
"Skąd to milczenie nad łódzkim gettem?" 

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN oraz Centrum Badań Żydowskich UŁ zapraszają na otwarte seminarium naukowe, które odbędzie się 16 grudnia 2010 w s. 154 w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72)  o godz. 10.00.

Gośćmi seminarium będą Ewa Wiatr, Krystyna Radziszewska oraz Joanna Szczęsna.
 
Skąd to milczenie nad łódzkim gettem? Czy współcześni historycy boją się fenomenu łódzkiego getta, mimo że pozostał po nim ogromy materiał badawczy?

Dyskusja nad miejscem łódzkiego getta w historiografii Holocaustu toczy się od końca wojny. Przyczynkiem do jej kolejnej odsłony może stać się pełne polskie wydanie Kroniki Getta Łódzkiego, dokumentującej życie w getcie we wszelkich jego aspektach od stycznia 1941 r. do końca lipca 1944 r. Nasuwają się bowiem pytania, w jaki sposób odczytywać tekst Kroniki. Czy jest to tzw. tekst dworski, pisany na zamówienie dyktatora łódzkiego getta Chaima Mordechaja Rumkowskiego za cenę dostania się do uprzywilejowanej grupy możnych getta i przez co pokazujący żydowski świat w sposób wypaczony i jednostronny. A może jednak kronikarze podołali postawionemu sobie zadaniu upamiętnienia dla przyszłych pokoleń dziejów Żydów w Litzmannstadt Getto, choć nie mówili wszystkiego wprost. Na ile warunki powstawania Kroniki i wielu podobnych źródeł w ramach oficjalnej administracji getta determinują ich charakter, treść i wiarygodność. Czy można czytać je tak, jak materiały z Archiwum Ringelbluma?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem na seminarium w Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFIS PAN 16 grudnia br. o godz. 10.00 poświęcone zostanie omówieniu nowego wydania "Kroniki Getta Łódzkiego". Wezmą w nim udział osoby bezpośrednio zaangażowane w edycję źródła.

Ewa Wiatr - pracownik Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego, członek zespołu przygotowującego polskie i niemieckie wydanie  "Kroniki Getta Łódzkiego".

Krystyna Radziszewska - Katedra Literatury Kultury i Niemiec, Austrii  i Szwajcarii, członek zespołu przygotowującego polskie i niemieckie  wydanie "Kroniki Getta Łódzkiego" odpowiedzialna na koordynację  tłumaczeń tekstów z języka niemieckiego.

Joanna Szczęsna - dziennikarka, reporterka i pisarka. Wspólnie z Anną Bikont jest autorką książek: Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej oraz Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, za którą obie autorki uhonorowano Nagrodą Wielką Fundacji Kultury w 2007 roku.
 
Po prezentacji zapraszamy do panelu dyskusyjnego podczas któego wydawcy Kroniki (dr Jacek Walicki, dr Krystyna Radziszewska, Joanna Podolska, Ewa Wiatr,  Adam Sitarek, Michał Trębacz, Piotr Zawislki) poruszą następujące zagadnienia
•na ile rzeczywisty obraz przedstawia "Kronika"?
•sposób wykorzystania tekstu do badań historycznych i jego wiarygodność  (czy jest to tzw. źródło znieprawione?)
•brak kompleksowych badań nad dziejami getta w Łodzi - co stoi u źródeł  pomijania tego tematu w badanich
•"Kronika" i jej podobne źródła powstałe w ramach żydowskiej  administracji w Łodzi getta versus (na przykład) Archiwum Ringelbluma
•sposób edycji "Kroniki" (również jako problem, w jaki sposób wydawać współczesne źródła)

Więcej informacji na stronie Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFIS PAN.


30.11.2010
"Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto" została wyróżniona nagrodą KLIO

Nagroda, uznawana za najważniejsze polskie wyróżnienie dla autorów i wydawców książek historycznych, została przyznana pięciotomowej "Kronice Getta Łódzkiego/Litzmannstadt Getto" przygotowanej przez zespół historyków, filologów i archiwistów z Uniwersytetu Łódzkiego i Archiwum Państwowego w Łodzi. Doceniono przede wszystkim pracę edytorską wydawców, a więc przygotowanie materiału źródłowego oraz opatrzenie go bogatym aparatem naukowym.

Nagroda została wręczona podczas warszawskich Targów Książki Historycznej, a w imieniu zespołu odebrał ją Piotr Zawilski, dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi.

Prowadzona od stycznia 1941 r. do lipca 1944 r. Kronika getta łódzkiego jest źródłem nie mającym swojego odpowiednika w żadnym innym getcie na terenach okupowanej Polski. Z kart Kroniki można dowiedzieć się zarówno o panującej danego dnia pogodzie, liczbie zgonów, wysokości przydziałów żywności, produkcji na potrzeby niemieckiej gospodarki, deportacjach poza getta czy popełnianych danego dnia samobójstwach. Suche dane statystyczne przeplatają się z esejami, pisanymi z dużą literacką sprawnością przez kronikarzy przedwojennych dziennikarzy i pisarzy.

Jak doskonały barometr Kronika oddaje panujące w getcie lęki, piętnuje, choć często nie wprost, wynaturzenia w panujących stosunkach społecznych, wychwytuje przelatujące przez getto plotki. Autorzy śledzą i opisują wydarzenia z miejsca, które sami nazwali "umieralnią Europy".

Kronika wzbudza wśród czytelników wiele skrajnych emocji. Dla wielu są to wyłącznie teksty pisane na zamówienie dyktatora łódzkiego getta, Mordechaja Chaima Rumkowskiego i przez to niewiarygodne jako źródło informacji. Inni dostrzegają w Kronice niewyczerpany i wciąż w pełni niewykorzystany zbiór wiadomości o łódzkim getcie.

Przygotowane przez historyków i filologów z Uniwersytetu Łódzkiego oraz archiwistów z Archiwum Państwowego w Łodzi pięciotomowe wydanie Kroniki jest pierwszą pełną edycją dostępną polskiemu czytelnikowi.


                            fot. Mieczysław Potocki

Informacje nt. wyróżnienia znajdują się również na stronie Uniwersytetu Łódzkiego oraz Archiwum Państwowego w Łodzi.


25.06.2010
Galeria zdjęć z uroczystości odnowienia doktoratów

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości odnowienia doktoratów prof. Jakuba Goldberga oraz prof. Gustawa Kerszmana, która odbyła się 24 maja 2010 r.25.05.2010
"Należę do polskiej szkoły historycznej" Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim

W związku z odnowieniem doktoratu prof. Jakuba Goldberga na Uniwersytecie Łódzkim grupa łódzkich historyków przygotowała dla Profesora publikację mu dedykowaną. W tomie znalazły się teksty autorów skupionych wokół Instytutu Historii UŁ i łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści publikacji.


20.05.2010
Uroczystośc odnowienia doktoratu prof. Jakuba Goldberga

Serdecznie zapraszamy na uroczystość odnowienia doktoratu profesora Jakuba Goldberga, która odbędzie się w poniedziałek 24 maja 2010 r. w Pałacu Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/5) o godz. 19:00.

prof. Jakub Goldberg
Prof. Jakub Goldberg podczas wizyty w Instytucie Historii UŁ w 2009 r.


Zobacz archiwum aktualności: 2010, 2009, 2008

Copyright ©2005-2011 | Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Żydowskich / University of Lodz, Center for Jewish Research | email: judaica(at)uni.lodz.pl