Centrum Badań Żydowskich realizuje obecnie następujące projekty badawcze:

Łódź i region łódzki 1933/35 - 1945: narodowa radykalizacja i etniczna segregacja

Die Region Lodz

Projekt badawczy realizowany przez Centrum Badań Żydowskich UŁ, Katedrę Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ, Arbeitsstelle Holocaustlitaratur Justus Liebig Universität Gießen oraz Gießener Zentrum östliches Europa.
Część projektu realizowana przez Uniwersytet Łódzki przewiduje publikację tomu źródłowego sprawozdań sytuacyjnych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z lat 1938-1939.

Projekt wspierany jest przez Polsko-Niemiecka Fundację na rzecz Nauki (PNFN) i Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD).

Kierownicy projektu:
prof. Hans-Jurgen Bömelburg (hans-juergen.boemelburg(at)geschichte.uni-giessen.de)
dr Jacek Walicki (jwalicki(at)ibidem.com.pl)

Źródła do dziejów gminy żydowskiej w Łodzi (do 1939 r.)

Projekt badawczy, którego celem jest opracowanie źródeł dotyczących:
- działalności organów zarządu gminy wyznaniowej,
- działalności innych instytucji religijnych (synagog, domów modlitwy, szkół religijnych),
- działalności żydowskich instytucji szkolnictwa kultury i pomocy społecznej.

Zobacz stronę internetową projektu.

Koordynator projektu:
dr Jacek Walicki (jwalicki(at)ibidem.com.pl)


Projekty zrealizowane przez Centrum Badań Żydowskich:

2011 r.

Mowy Prezesa Rumkowskiego

Projekt wydawniczy realizowany we współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi
Publikacja "Słuchają słów Prezesa..." Księga przemówień Chaima Mordechaja Rumkowskiego (red. i oprac. naukowe A. Sitarek i Michał Trębacz) ukazała się w styczniu 2011 r.

Więcej informacji na temat publikacji znajduje się na stronie internetowej projektu.

2010 r.

Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi

Projekt realizowany we współpracy z Katedrą Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, którego celem było przygotowanie opracowania dotyczącego m.in. genezy, struktury i roli wspólnot wyznaniowych na rozwój Łodzi. 

Pod koniec 2010 r. ukazała się publikacja podsumowująca projekt pt. Rola wspólnot wyznaniowych w dziejach Łodzi, pod red. M. Kuleszy i J. Walickiego.

2009 r.

Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941-1944

Projekt badawczy realizowany we współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi oraz Justus Liebig Universität w Giessen. Naukowa edycja podstawowego źródła do dziejów getta w Łodzi. 

Niemiecka edycja Kroniki ukazała się w 2008 r., premiera 5-tomowego wydania polskiego odbyła się w ramach 65 rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto w sierpniu 2009 r.Copyright ©2005-2011 | Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Żydowskich / University of Lodz, Centre for Jewish Research | email: judaica(at)uni.lodz.pl