Publikacje pracowników Centrum Badań Żydowskich:

Ksiega przemówień M.Ch. Rumkowskiego
"Słuchają słów Prezesa..." Księga przemówień Chaima Mordechaja Rumkowskiego, red. i oprac. naukowe A. Sitarek, M. Trębacz, Łódź 2011.

Studia dedykowane Julianowi Baranowskiemu
Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu, red. E. Wiatr, P. Zawilski, Łódź 2010.

Studia i szkice dedykowane profesorowi Goldbergowi
"Należę do polskiej szkoły historycznej" Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, red. R. Stobiecki, J. Walicki, Łódź 2010.

Kronika getta łódzkiego
Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941-1944, oprac. i red. naukowa J. Baranowski, K. Radziszewska, A. Sitarek, M. Trębacz, J. Walicki, E. Wiatr, P. Zawilski, Łódź 2009. 

Chronik
Die Chronik des Gettos Lodz/Litzmannstadt 1941-1944, oprac. S. Feuchert, E. Leibfried, J. Riecke, J. Baranowski, J. Walicki, E. Wiatr, J. Podolska, K. Radziszewska i in., Gottingen 2007.

ruch syjonistyczny
J. Walicki, Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1926-1930, Łódź 2005. 

synagogi
J. Walicki, Synagogi i domy modlitwy w Łodzi/Synagogues and Prayer Houses of Łódź, Łódź 2000.

Pełen dorobek pracowników Centrum Badań Żydowskich:

Dr Jacek Walicki
Mgr Ewa Wiatr
Mgr Adam Sitarek
Mgr Michał TrębaczCopyright ©2005-2011 | Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Żydowskich / University of Lodz, Centre for Jewish Research | email: judaica(at)uni.lodz.pl