Źródła do dziejów gminy żydowskiej w Łodzi (do 1939 r.)

(wersja testowa)

Nowości

Uwaga: Aby otworzyć dokument, należy nacisnąć ikonę z lewej strony regestu. Do odczytu plików w formacie PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader (wersja 5.0  lub wyższa).

20 marca 2006 r.


[PDF]

1852-06-13, Łódź – Zaświadczenie rabina i Dozoru Bóżniczego Łodzi o pełnieniu przez Lemela Maroko funkcji duchownego


[PDF]

1852-06-13, Zaświadczenie rabina i Dozoru Bóżniczego Łodzi o pełnieniu przez Lejzera Perlmutera funkcji duchownego


[PDF]

1853-02-18, Wykaz rabinów i duchownych przy bóżnicy w mieście Łodzi

7 marca 2006 r.


[PDF]

1835-04-27, Łódź – Protokół naradczy burmistrza z dozorem bóżniczym w sprawie odwołania rabina H. Naumberga


[PDF]

1841-01-28/02-09, Łódź. – Reskrypt Rządu Gubernialnego Mazowieckiego w sprawie skargi Michała Czośniaka na byłych Dozorców Bóżniczych w Łodzi: Medla Orbach, Lajzera Bergera i Jakuba Hamburskiego


[PDF]

1841-06-07, Łódź. – Protokół Burmistrza m. Łodzi z Dozorem Bóżniczym Łodzi w sprawie wynagrodzenia rzezaków


[PDF]

1841-06-16, Warszawa. – Pismo Dozoru Bóżniczego m. Łodzi do Rządu Gubernialnego Mazowieckiego w sprawie opłat za rzeź koszerną


[PDF]

1842-10-10, Łódź. – Protokół Dozoru Bóżniczego Łodzi w sprawie wynagradzania rzezaków.


[PDF]

1842-07-15/27, Łódź. – Urząd Municypalny m. Łodzi do Komisarza Obwodu Łęczyckiego w sprawie skargi A. Kirszbrauna.


[PDF]

1845-11-01, Łódź – Protokół naradczy Magistratu m. Łodzi z Dozorem Bóżniczym Łodzi w sprawie powołania nowego szkolnika Hersza Żelichowskiego w miejsce czasowo pełniącego obowiązki Szlamy Hendlisza


[PDF]

1846-07-01, Łódź – Protokół naradczy Magistratu m. Łodzi z Dozorem Bóżniczym Łodzi w sprawie powołania na miejsce ustępującego Jakuba Tobiasza p.o. szkolnika Szlamy Hendlisza


[PDF]

1848-05-01, Łódź – Prośba rabina Haskiela Naumberga do Prezydenta m. Łodzi o wypłatę pensji pomimo niezatwierdzenia etatu Dozoru Bóżniczego Łodzi


[PDF]

1852-03-16, Łódź – Protokół Dozoru Bóżniczego Łodzi w sprawie powołania Joska Kucha jako tymczasowego szkolnika na miejsce zmarłego Hersza Żelichowskiego


[PDF]

1852-05-17, Łódź – Okólnik Naczelnika Powiatu Łęczyckiego do Magistratów Miast w sprawie zezwoleń na noszenie tradycyjnych ubiorów żydowskich


[PDF]

1852-07-30, Łódź – Świadectwo wydane przez rabina Łodzi dla Mendla Orbacha o pełnieniu przezeń obowiązków duchownego


[PDF]

1852-07-30, Łódź – Protokół Magistratu zawierający oświadczenie Dozoru Bóżniczego Łodzi w sprawie osób pełniących obowiązki duchownych