Źródła do dziejów gminy żydowskiej w Łodzi (do 1939 r.)

(wersja testowa)

Część I
do roku 1864

Rozdział 1 - władze gminy wyznaniowej

Uwaga: Aby otworzyć dokument, należy nacisnąć ikonę z lewej strony regestu. Do odczytu plików w formacie PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader (wersja 5.0  lub wyższa).


[PDF]

1836-09-3/15, Łódź. – Protokół wyboru członków Dozoru Bóżniczego w Łodzi na lata 1837/1839


[PDF]

1836-09-3/15, Łódź. – Protokół wyboru pierwszego członka Dozoru Bóżniczego w Łodzi na lata 1837/1839


[PDF]

1836-09-3/15, Łódź. – Protokół wyboru drugiego członka Dozoru Bóżniczego w Łodzi na lata 1837/1839


[PDF]

1836-09-3/15, Łódź. – Protokół wyboru trzeciego członka Dozoru Bóżniczego w Łodzi na lata 1837/1839


[PDF]

1839-09-4/16, Łódź. – Protokół wyboru pierwszego członka Dozoru Bóżniczego w Łodzi na lata 1840/1842


[PDF]

1839-09-4/16, Łódź. – Protokół wyboru drugiego członka Dozoru Bóżniczego w Łodzi na lata 1840/1842


[PDF]

1839-09-4/16, Łódź. – Protokół wyboru trzeciego członka Dozoru Bóżniczego w Łodzi na lata 1840/1842


[PDF]

1845-12-16, Łęczyca. – Raport Naczelnika Powiatu Łęczyckiego do Rządu Gubernialnego Warszawskiego o wyborze członków Dozoru Bóżnicznego w Łodzi na lata 1846/1848