Źródła do dziejów gminy żydowskiej w Łodzi (do 1939 r.)

(wersja testowa)

Część V
od 1918 do 1939 roku (II Rzeczpospolita)

Rozdział 6 - sprawy opieki społecznej

Uwaga: Aby otworzyć dokument, należy nacisnąć ikonę z lewej strony regestu. Do odczytu plików w formacie PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader (wersja 5.0  lub wyższa).


[PDF]

1921-09-09, Łódź – Zalegalizowany przez władze polskie tekst statutu „Towarzystwa Wspierania Biednych Żydowskich Dzieci Miasta Łodzi pod nazwą »Dziecięca Niedola«”


[PDF]

1933-05-16, Łódź – Pismo Starostwa Grodzkiego Łódzkiego do Wydziału Pracy i Opieki Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego w spra­wie statutu i składu Zarządu Towarzystwa Pomoc Biednym Dzie­ciom Wyznania Mojżeszowego „Niedola Dziecięca”