Źródła do dziejów gminy żydowskiej w Łodzi (do 1939 r.)

(wersja testowa – strona główna)

Projekt realizowany jest przez Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego.


Nowości


Opis projektu

Wstęp

Wykaz skrótów

Miary i wagi

Wykaz wykorzystanych zespołów i jednostek archiwalnych

Aneks biograficzny

Bibliografia


Teksty źródeł

A. Okres od 1806 r. do 1862/1863 r. (od pierwszych wiadomości o gminie do dekretu Wielopolskiego i powstania styczniowego)

 1. władze gminy wyznaniowej

 2. sprawy kultu religijnego, rabinów i innych pracowników, synagog, łaźni rytualnych

 3. sprawy cmentarzy

 4. sprawy finansowe gminy

 5. sprawy szkolnictwa i kultury

 6. sprawy opieki społecznej

B. Okres od 1862/3 r. do 1903/1904 r. (od powstania styczniowego do ostatnich lat przed rewolucją 1905 r.)

 1. władze gminy wyznaniowej

 2. sprawy kultu religijnego, rabinów, synagog, łaźni rytualnych

 3. sprawy cmentarzy

 4. sprawy finansowe gminy

 5. sprawy szkolnictwa i kultury

 6. sprawy opieki społecznej

C. Okres od 1903/1904 r. do 1914 r. (rewolucja 1905 r. i okres „monarchii przedstawicielskiej”)

 1. władze gminy wyznaniowej

 2. sprawy kultu religijnego, rabinów, synagog, łaźni rytualnych

 3. sprawy cmentarzy

 4. sprawy finansowe gminy

 5. sprawy szkolnictwa i kultury

 6. sprawy opieki społecznej

D. Okres od 1914 do 1918 r. (I wojna światowa)

 1. władze gminy wyznaniowej; partie polityczne a gmina

 2. sprawy kultu religijnego, rabinów, synagog, łaźni rytualnych

 3. sprawy cmentarzy

 4. sprawy finansowe gminy

 5. sprawy szkolnictwa i kultury

 6. sprawy opieki społecznej

E. Okres od 1918 do 1939 r. (II Rzeczpospolita)

 1. władze gminy wyznaniowej; partie polityczne a gmina

 2. sprawy kultu religijnego, rabinów, synagog, łaźni rytualnych

 3. sprawy cmentarzy

 4. sprawy finansowe gminy

 5. sprawy szkolnictwa i kultury

 6. sprawy opieki społecznej


© Uniwersytet Łódzki & Jacek Walicki, Łódź 2003-2006